C++ | Haqiqiy va Butun sonlar

Butun sonlar Toifa ko’rinishi     Qabul qiladigan qiymatlar oralig’i     Kompyuter xotirasidan egallaydigan hajmi unsigned short int     0…65535     2 bayt short int     -32768…32767     2 bayt unsigned long int     0…42949667295     4 bayt long int     -2147483648…2147483647     4 bayt int (16 razryadli)     -32768…32767     2 bayt int (32 razryadli)     Batafsil …