Pascal | Shartsiz o’tish operatori

Shartsiz o`tish operatorini iloji boricha programmada ishlatmaslik tavsiya etiladi. Chunki shartsiz o`tish operatori programma strukturasini buzilishiga olib kelishi mumkin. Agar shartsiz o`tish operatorini programmangizda ishlatishga qaror qilgan bo`lsangiz juda extiyotkor bo`ling. Quyidagilarga ahamiyat bering: shartsiz o`tish operatori orqali programmadan qism Batafsil …

Pascal | Tanlash operatori

Boshqarishni uzatish operatorlaridan yana biri tanlash operatoridir. Tanlash operatori asosan bir nechta qiymatdan, o’zgaruvchiga mos qiymatni tanlashda va qiymatlarga mos ravishda boshqarishni uzatishda ishlatiladi. Tanlash operatorining umumiy ko’rinishi: CASE <o`zgaruvchi> OF<qiymat 1>: <operator 1>;<qiymat 2>: <operator 2>;. . .<qiymat N>: <operator N>;[ELSE <operator N+1>] ;END;Tanlash Batafsil …

Pascal ABC | Sikl operatorlari. Parametrli sikl operatori

Assalomu alaykum @CMD_UZ . Bugun parametrli takrorlash haqida gaplashamiz. Bir hil hisoblash jarayonlarini bir necha bor takrorlanishi Sikl deyiladi. Paskal programmalashtirish tilida sikl operatorining 3 xil turi mavjud. Parametrli sikl operatori Repeat sikl operatori While sikl operatori Yechilayotgan masalaga qarab, Batafsil …

Pascal | While takrorlash operatori

Assalomu alaykum azizlar bugun While takrorlash operatori haqida gaplashamiz. Oldin quyidagi savollarga javob berishga harakat qiling: For bilan Repeat takrorlash operatorlarni farqi nima? Repeat ishlash prinsipni tushunturishga harakat qiling! Yuqoridagi savollarga to’liq javob berdingizmi ??? Agar javobingiz yo’q bo’lsa Repeat Batafsil …